ردیف نام استیم آیدی دلیل بن تاریخ بن مدت زمان وضعیت سرور بن شده اطلاعات بیشتر
2807 knz acc for sell STEAM_1:1:455753385 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰۲:۵۳:۰۳ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2806 i am crazy STEAM_1:1:219483448 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۲۲:۳۷:۴۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2805 BasTaNi ChoBi WolF :) STEAM_1:1:474826797 Aimbot ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۲۲:۳۶:۱۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2804 بدون نام STEAM_1:1:482085049 Aimbot ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۲۲:۱۸:۵۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2803 ????Ali {3x} STEAM_1:1:219764376 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۲۱:۰۶:۲۲ 1 ساعت بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2802 mrsorenwacker STEAM_1:1:461099881 Aimbot ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۲۰:۰۸:۲۵ 1 ساعت بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2801 ???????????????????? STEAM_1:0:445553958 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۹:۳۵:۲۰ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2800 0 STEAM_1:1:482235542 ToosGame AntiCheat ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۹:۲۳:۳۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2799 Musee du Louvre STEAM_1:0:482139586 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۸:۱۵:۵۰ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2798 بدون نام STEAM_1:0:482125564 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۷:۴۷:۱۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2797 ??????? ?????? :( STEAM_1:0:456335655 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۷:۴۲:۵۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2796 Not_Jalal STEAM_1:0:218493052 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۷:۲۵:۴۵ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2795 s1mple STEAM_1:0:423248277 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۶:۵۶:۱۳ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2794 KArim[9] STEAM_1:0:208700299 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۶:۴۶:۰۵ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2793 HiT MaN =_= STEAM_1:1:481484350 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۶:۴۲:۰۹ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2792 Ramt9n STEAM_1:0:223742237 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۶:۰۵:۰۵ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2791 00 STEAM_1:0:482282742 Spinhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۵:۴۸:۲۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2790 player Z STEAM_1:0:481086781 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۵:۴۳:۰۷ 6 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2789 HydrA STEAM_1:0:444255041 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۵:۰۹:۵۴ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2788 mmli_zn STEAM_1:1:418888238 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۴:۵۲:۵۴ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2787 ?havasparti STEAM_1:1:423262249 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۴:۱۸:۱۲ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2786 HaMeD_C2 STEAM_1:0:457502877 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۲:۳۰:۳۷ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2785 hosein.motahari STEAM_1:0:473169774 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۱۲:۲۸:۴۶ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2784 ????? STEAM_1:1:482023565 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۴:۰۰:۰۲ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2783 A T A T A#0001 STEAM_1:0:171240728 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۲:۵۰:۰۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2782 A T A T A#0001 STEAM_1:0:14882908 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۲:۴۰:۰۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2781 GiveMeAllYourLuvin STEAM_1:1:481868255 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۰:۴۷:۱۲ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2780 بدون نام STEAM_1:0:481983563 Other ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۰:۳۵:۵۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2779 Am!R STEAM_1:0:463255872 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰۰:۱۵:۴۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2778 Ramt9n STEAM_1:0:223742237 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۲۳:۴۵:۳۳ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2777 wizard thor STEAM_1:1:478561878 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۲۳:۴۳:۴۲ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2776 ALIREZA STEAM_1:1:479080698 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۲۳:۲۲:۵۰ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2775 Kos Magz STEAM_1:1:472338314 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۲۲:۴۷:۴۷ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2774 Haj Karim STEAM_1:1:481979933 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۲۱:۱۷:۴۲ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2773 Tetrodot STEAM_1:1:231309836 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۸:۱۶:۵۸ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2772 بدون نام STEAM_1:1:442810683 Admin disrepect ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۶:۵۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2771 0 STEAM_1:1:481805739 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۶:۲۴:۳۶ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2770 POWER :P STEAM_1:0:467331195 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۶:۱۸:۳۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2769 [N]ima_[S]nipe[R] STEAM_1:0:456096682 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۶:۱۳:۴۷ 14 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2768 my love : niloooo STEAM_1:0:467243253 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۶:۰۱:۵۳ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2767 raptor STEAM_1:1:459228782 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۵:۴۰:۰۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2766 shota.kukulava STEAM_1:1:480286515 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۵:۲۷:۵۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2765 Violence STEAM_1:1:481590932 [TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۵:۱۲:۵۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2764 000 STEAM_1:0:481577876 Aimbot ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۱:۴۶:۱۹ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2763 0 STEAM_1:1:479760182 Aimbot ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۹:۳۵:۳۴ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2762 Emam (rah) STEAM_1:1:481125499 wh ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۲:۳۸:۱۳ 16.666666666667 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2761 Halloween STEAM_1:1:481132887 wh ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۱:۵۹:۲۰ 16.666666666667 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2760 $?.7 STEAM_1:1:240579588 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۱:۴۷:۰۲ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2759 George STEAM_1:1:481187021 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۱:۰۶:۱۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2758 mohamadshirali905 STEAM_1:0:459019643 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۰:۵۴:۵۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2757 Nightmare STEAM_1:1:155387060 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۰:۱۹:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27016 کلیک کنید
2756 Pussy Aimware STEAM_1:0:481254864 Spinhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۰۰:۰۶:۱۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2755 smilingneatlobster STEAM_1:0:464914527 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۲۳:۴۰:۰۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2754 Radical STEAM_1:0:481134339 Aimbot ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۲۳:۲۸:۴۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2753 creakknes_IR STEAM_1:0:35304024 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۹:۵۹:۴۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2752 TRu3ER STEAM_1:1:97441370 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۹:۱۸:۰۶ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2751 ?Sniper? STEAM_1:1:459305701 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۹:۱۷:۲۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2750 Donate link profie! Dariush(?) STEAM_1:1:453676878 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۷:۵۸:۰۲ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2749 Ramt9n STEAM_1:0:223742237 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۶:۴۲:۱۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2748 F10 STEAM_1:0:457322639 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳:۲۸:۴۹ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2747 ? Br1ght STEAM_1:0:424782367 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳:۲۵:۱۳ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2746 Am!R STEAM_1:0:463255872 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳:۱۲:۵۹ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2745 بدون نام STEAM_1:1:210991497 Aimbot ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۳:۱۰:۰۴ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2744 بدون نام STEAM_1:0:245871021 General cheating/exploits ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰۲:۳۲:۳۵ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2743 Pussy Aimware STEAM_1:1:480281210 [TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰۱:۵۴:۵۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2742 Hostage STEAM_1:0:480460660 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰۱:۲۷:۰۰ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2741 WarriorA | Pvpro.com STEAM_1:0:56919622 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰۱:۰۸:۳۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2740 H/O/S/S/E/I/N STEAM_1:0:480415942 Wallhack ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰۱:۰۲:۴۹ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2739 LoLiPoP STEAM_1:1:480304854 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۲۳:۰۶:۳۷ 14 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2738 death!??? STEAM_1:0:155738266 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۲۲:۲۳:۰۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2737 Taghi STEAM_1:1:480311912 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۹:۵۲:۰۱ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2736 بدون نام STEAM_1:0:465030446 General cheating/exploits ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۹:۵۱:۰۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2735 Mehrshad STEAM_1:0:462111859 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۹:۴۲:۴۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2734 KarZheka STEAM_1:0:168995409 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۹:۳۵:۳۹ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2733 VE3No0M STEAM_1:1:471224113 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۹:۳۵:۲۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2732 بدون نام STEAM_1:0:168995409 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۸:۱۲:۳۰ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2731 ????? STEAM_1:1:478643360 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۷:۵۱:۱۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2730 AMIN RAPTOR STEAM_1:1:480312193 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۶:۱۸:۴۱ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2729 Simon STEAM_1:1:480122171 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۶:۰۰:۵۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2728 ( ?_? ?) STEAM_1:1:438185758 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۵:۳۵:۵۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2727 G2KnovatiC STEAM_1:1:469750260 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۵:۳۳:۱۱ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2726 بدون نام STEAM_1:1:467679523 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۵:۲۴:۴۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2725 cs player STEAM_1:1:480156599 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰۸:۰۰:۴۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2724 Pussy Aimware STEAM_1:0:479898694 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰۲:۰۷:۱۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2723 ?SEYD? STEAM_1:1:456263556 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰۰:۴۶:۴۸ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2722 csgoarafi2021 STEAM_1:1:479976149 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰۰:۲۱:۵۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2721 Hosein STEAM_1:1:147003821 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۳:۳۴:۰۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2720 DarkNight STEAM_1:0:138853855 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۲:۵۸:۴۷ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2719 ?????? ??? ????? STEAM_1:1:479812967 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۲:۵۰:۵۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2718 Player STEAM_1:0:443013644 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۲:۴۲:۵۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2717 Un[K]NowN STEAM_1:1:196381357 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۵:۴۷ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2716 spottedabnormalbat STEAM_1:1:465375470 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۹:۲۳:۲۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2715 Pengu STEAM_1:0:168995409 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۹:۲۰:۱۲ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2714 periodicscarytiger STEAM_1:1:465411096 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۹:۱۱:۰۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2713 Mehrshad STEAM_1:1:465311765 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۸:۵۳:۵۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2712 crazy STEAM_1:0:459527606 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۸:۴۸:۰۲ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2711 PUNISHER STEAM_1:1:474556382 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۷:۲۶:۱۹ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2710 mohamadshirali905 STEAM_1:0:459019643 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۴۲:۳۲ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2709 mmli_zn STEAM_1:1:418888238 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۵:۳۷:۱۶ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2708 K_ STEAM_1:1:90461288 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۴:۴۰:۲۵ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2707 leaelui STEAM_1:1:471224113 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۴:۳۳:۳۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2706 0 STEAM_1:0:479329744 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۰:۵۸:۴۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2705 WarriorA | Pvpro.com STEAM_1:0:56919622 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰۱:۴۲:۱۳ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2704 ???? ????? ?????? STEAM_1:0:479306904 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰۱:۳۰:۳۳ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2703 بدون نام STEAM_1:0:479309685 General cheating/exploits ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰۱:۱۷:۴۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2702 Jirjirak STEAM_1:0:479233987 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰۱:۰۰:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2701 IRNSS hesam STEAM_1:1:456178168 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۲۳:۰۷:۴۲ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2700 WaRiOoR STEAM_1:0:226948292 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۲۰:۳۴:۳۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2699 Master STEAM_1:0:479151627 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۹:۰۶:۰۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2697 Xan STEAM_1:0:168995409 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۷:۵۱:۳۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2696 kezwub STEAM_1:0:473977338 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۵:۴۰:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2695 B's Ava STEAM_1:0:442639934 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۴:۵۵:۵۲ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2694 ? ??????? 00:00 STEAM_1:0:457126262 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۴:۳۱:۵۷ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2693 banoyesharghi STEAM_1:0:462663896 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳:۴۶:۱۶ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2692 ???????????????????????????????? STEAM_1:0:472147881 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳:۰۲:۱۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2691 ???2 STEAM_1:0:478464329 Spinhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۱:۵۶:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2690 بدون نام STEAM_1:0:478853797 Abusive ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۴:۰۷:۰۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2689 Jonathan hala Kiramo bokhor STEAM_1:1:478906459 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۳:۲۰:۵۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2688 Queen Nice Ass Aimware STEAM_1:1:478777622 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۱:۳۴:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2687 بدون نام STEAM_1:0:478594542 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۱:۰۱:۵۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2686 0 STEAM_1:0:478328331 [TGAC] Aimbot Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۰:۵۰:۵۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2685 Solo[A] STEAM_1:0:150989554 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۰۰:۴۵:۲۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2684 > STEAM_1:1:157628183 multi ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۲:۵۰:۳۴ 1.6666666666667 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2683 Pussy Aimware STEAM_1:1:478574589 multi ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۲:۳۷:۵۸ 6.9444444444444 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2682 FCB STEAM_1:0:478313836 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۲:۱۳:۴۴ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2681 MemesBest STEAM_1:0:478026422 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۱:۲۰:۳۰ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2680 snow.jhon53 STEAM_1:1:476774181 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۰:۴۵:۴۸ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2679 بدون نام STEAM_1:0:438719979 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۹:۵۶:۱۶ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2678 Mr.Lotfi STEAM_1:1:436071469 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۸:۴۶:۴۴ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2677 Hosein * STEAM_1:0:441658312 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۸:۳۸:۲۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2676 mohamadshirali905 STEAM_1:0:459019643 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۷:۴۲:۱۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2675 sejtiv STEAM_1:1:474202542 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۶:۴۷:۵۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2674 THE_ART_OF_JUKING !!! STEAM_1:1:188560744 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۹:۳۸:۵۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2673 EMAM STEAM_1:1:478282513 multiHack ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۱:۵۰:۵۵ 16.666666666667 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2672 بدون نام STEAM_1:0:478328331 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۱:۴۶:۳۹ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2671 Smoke & Riant STEAM_1:1:478200538 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۱:۳۶:۱۱ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2670 Scream STEAM_1:1:478149486 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۱:۱۴:۰۴ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2669 Gp.Wolf STEAM_1:1:478276849 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۱:۰۹:۳۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2668 بدون نام STEAM_1:1:476840136 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۱:۰۹:۱۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2667 0 STEAM_1:1:478178426 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰۰:۴۰:۳۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2666 ?A????z??????? STEAM_1:1:214402143 [TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۳:۲۳:۴۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2665 French KiSsS STEAM_1:1:478238336 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۲:۴۲:۴۲ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2664 amirhosseinbaghery1123 STEAM_1:0:476542571 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۱:۱۰:۳۸ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2663 SULTAN STEAM_1:0:466473327 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۰:۵۹:۳۹ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2662 0 STEAM_1:0:478019951 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۰:۳۶:۴۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27022 کلیک کنید
2661 ????WolF :) STEAM_1:1:457083260 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۰:۰۵:۵۸ 2 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2660 crackpot STEAM_1:1:219483448 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۰:۰۲:۴۸ 2 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2659 MuHaMmAdKhaN STEAM_1:0:86201990 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۹:۵۹:۵۸ 2 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2658 ( : STEAM_1:0:72712668 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۹:۵۷:۴۶ 2 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2657 SULTAN STEAM_1:0:466473327 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۹:۵۵:۴۹ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2656 WolF :) STEAM_1:1:474826797 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۹:۵۵:۲۱ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2655 Alpha STEAM_1:0:211637243 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۹:۴۸:۳۳ 20 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2654 M?.W@?? STEAM_1:0:426812876 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۹:۴۴:۴۱ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2653 بدون نام STEAM_1:0:477948898 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۹:۰۹:۰۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2652 Aida STEAM_1:0:138847844 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۸:۴۶:۴۵ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2651 aizy STEAM_1:1:419840944 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۶:۳۹:۰۲ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2650 Mercedes STEAM_1:1:477783491 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۵:۳۵:۴۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2649 Brave STEAM_1:0:477775901 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۴:۴۷:۲۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2648 Death's Head STEAM_1:0:477744727 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳:۴۱:۵۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2647 بدون نام STEAM_1:0:442639934 Aimbot ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۱:۱۴:۳۰ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2646 Feri STEAM_1:0:68043467 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۱:۱۴:۰۲ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2645 MagE- STEAM_1:0:202572938 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۳:۴۱:۱۰ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2644 csgowild.com / Mohammad STEAM_1:1:477519923 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۳:۱۵:۲۸ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27023 کلیک کنید
2643 00 STEAM_1:1:477564202 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۳:۰۰:۲۵ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2642 cyka STEAM_1:1:474881618 Spinhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۴۶:۲۲ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2641 DarkNight STEAM_0:0:138853855 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۲۸:۳۰ 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2640 Nazism STEAM_1:0:477296914 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۲۴:۲۰ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2639 No1 STEAM_1:0:241546157 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۲۰:۲۲ 2 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2638 ?SEYD? STEAM_0:1:456263556 Wallhack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۱۲:۲۳ 12 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2637 MagE- STEAM_1:0:202572938 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۰۸:۳۱ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2636 ????? ????? STEAM_1:0:477493382 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۰۵:۵۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2635 esmailsiroosi7 STEAM_1:0:469264618 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۰۴:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2634 Komodo STEAM_1:1:477272302 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۲:۰۱:۴۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2633 DarkNight STEAM_0:0:138853855 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۱:۵۴:۰۳ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2632 Death's Head STEAM_1:0:477402603 Dashtan Name Bad ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۱:۴۱:۳۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2631 H.E.C.U Ramtin STEAM_1:0:440630557 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۰:۵۷:۲۶ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
2630 Sokratis Papastopolos STEAM_1:0:477320675 Multi-Hack ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۰:۵۲:۲۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
2629 Thompson2 STEAM_1:0:429048470 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰۰:۳۷:۳۷ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید