ردیف نام استیم آیدی دلیل بن تاریخ بن مدت زمان وضعیت سرور بن شده اطلاعات بیشتر
1148 Alpha STEAM_1:0:211637243 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۹:۲۰:۴۷ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1147 Zuhn STEAM_1:1:165847756 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۳۹:۲۲ 30 دقیقه بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1146 RimE STEAM_1:1:185177051 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۲۰:۲۶ 30 دقیقه بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1145 ColorFul? STEAM_1:1:436900509 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۱۶:۱۲ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1144 KowX3_ STEAM_1:1:220197993 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۳۵:۵۹ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1143 Mr.Lotfi STEAM_1:1:436071469 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۳۱:۴۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1142 AM$ STEAM_1:1:164698512 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۰۸:۵۱ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1141 بدون نام STEAM_1:1:443198839 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۵۶:۰۸ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1140 why so serious ? STEAM_1:0:452736226 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۰:۱۶:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1139 Fiend STEAM_1:0:230994382 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۰۱:۴۴:۴۵ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1138 بدون نام STEAM_1:0:181610574 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۲:۴۳:۳۱ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1137 HRZ STEAM_1:1:268796747 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۲:۱۸:۵۱ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1136 sinagun STEAM_1:1:205861550 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۲:۱۸:۱۶ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1135 M BoX STEAM_1:1:431078283 /fohsh ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۰:۴۵:۰۳ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1134 B M W STEAM_1:0:230187256 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۰:۱۸:۱۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1133 P1nkman STEAM_1:1:204144621 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۱۷:۵۸ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1132 Y4GHI STEAM_1:0:240117363 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۳:۱۲:۵۹ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1131 Mort STEAM_1:0:142198085 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۲۲:۴۶:۴۹ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1129 ???????? ???? STEAM_1:0:442510776 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۲۰:۰۷:۳۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1128 {Deep}topolo| STEAM_1:1:242724014 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۳۷:۳۷ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1127 بدون نام STEAM_1:0:232858465 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۵:۰۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1126 ??GoD-Dic?a?oR?? STEAM_1:0:439378140 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹:۰۴:۱۹ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1124 AL!R3ZA (3NZ0) STEAM_1:0:97178621 Rush ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳:۲۳:۱۷ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1123 بدون نام STEAM_1:1:422985923 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۲:۳۳:۲۹ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1122 بدون نام STEAM_1:1:430882587 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۹:۰۸:۳۱ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1121 بدون نام STEAM_1:0:58085459 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۹:۰۱:۳۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1120 PREACHER STEAM_1:0:176808063 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۸:۵۸:۵۲ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1119 FalleN STEAM_1:0:441294983 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۷:۴۱:۳۸ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1118 Amin Ali ` STEAM_1:0:236404014 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۴:۰۸:۲۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1117 H0!ocau$t STEAM_1:1:67203491 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳:۵۰:۱۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1116 erph '-' STEAM_1:0:202303958 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳:۳۴:۴۷ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1115 بدون نام STEAM_1:0:244393757 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۲:۲۴:۵۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1114 kD STEAM_1:0:240510145 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۰۱:۵۹:۱۰ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1113 Brilliant Bob STEAM_1:0:228733529 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۲۰:۵۹:۳۲ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1112 cagriyaman0626 STEAM_1:1:425607207 Bug Zadan Dar Server ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۷:۵۳:۱۸ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1111 wls?n STEAM_1:0:174098406 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۲:۴۲:۲۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1110 Arush STEAM_1:0:219558974 rush ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۲:۳۳:۲۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1109 hhp.se7en STEAM_1:1:173850981 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۱:۳۲:۵۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1108 RzK STEAM_1:1:103425408 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۱:۳۱:۳۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1107 RaD- STEAM_1:1:434219516 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۱:۳۱:۱۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1106 _Arman_ STEAM_1:0:242397937 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۸:۵۳:۰۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1105 BADEMJON._. STEAM_1:1:435431723 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۲۰:۴۶:۱۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1104 milawddehghan STEAM_1:1:449941585 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۸:۳۳:۵۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1103 **(PRADO)** STEAM_1:1:275738175 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۶:۱۰:۱۲ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1102 ArK / KooN DolmE STEAM_1:0:53659917 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۵:۰۳:۳۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1101 بدون نام STEAM_1:1:198970755 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۵۶:۳۵ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1100 *k*i*ll*E*r* STEAM_1:0:195745959 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۱۹:۱۹ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1099 QGS STEAM_1:1:426021004 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۱:۵۰:۴۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1098 The Advocate STEAM_1:1:426273459 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۲:۲۶:۲۹ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1097 IMAGPRO STEAM_1:1:213251260 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۲:۲۲:۳۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1096 Nimoale STEAM_1:0:96781596 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۱:۰۶:۳۹ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1095 |iver`[N'snD] STEAM_1:0:236404014 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۰:۴۳:۵۳ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1094 ColorFul? STEAM_0:1:436900509 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۴۹:۳۹ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1093 Timsar STEAM_1:1:110626641 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۳۲:۵۷ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1092 SAMI STEAM_1:0:159382808 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۰۷:۱۶ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1091 ???????????????????????? STEAM_1:1:445095206 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۶:۵۹:۰۴ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1090 @Amir1owl STEAM_1:1:436743814 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۶:۴۰:۵۲ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1089 بدون نام STEAM_1:1:419472412 Abusive ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۰۱:۱۶:۵۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1088 kakero STEAM_1:0:210699345 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۲۱:۴۰:۲۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1087 AngrY BoY STEAM_1:1:427460605 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۲۱:۳۶:۴۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1086 ?EbLi3? STEAM_1:0:103041779 rash ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۲۱:۳۴:۲۳ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1085 AM$ STEAM_1:1:164698512 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۹:۲۸:۱۳ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1084 reeettttzzzzzzzzzz STEAM_1:1:40263862 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۸:۳۷:۰۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1083 HoSsiEN YaSuJ STEAM_1:0:423423595 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۷:۵۰:۵۵ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1082 R0ute66 STEAM_1:1:166368538 fahashi ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۴:۵۷:۱۶ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1081 100 C STEAM_1:1:55677329 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۰:۴۴:۲۵ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1080 VICTOR[SP] STEAM_1:0:166363012 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۴:۲۸:۴۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1079 Turk_Boy_045 STEAM_1:0:434276051 admin ignore ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۹:۰۹:۴۲ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1078 (BadGunner) STEAM_1:0:425762455 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۹:۰۹:۱۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1077 WolF :) STEAM_1:0:72712668 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۹:۰۱:۴۶ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1076 hamadlord3 STEAM_1:0:168193862 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۸:۰۶:۳۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1075 ??*yassy*? STEAM_1:1:419688930 Aimware Detected ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳:۲۷:۵۲ 15 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1074 The Wolf of CSGO STEAM_1:0:429449901 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۲۳:۳۱:۴۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1073 Guns N' Roses STEAM_1:0:181947131 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۲۳:۱۵:۳۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1072 ShaKaWKaW STEAM_1:0:106987697 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۲۲:۵۸:۰۲ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1071 mehdiamini304 STEAM_1:0:449244333 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۷:۳۰:۰۲ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1070 Pro gamer STEAM_1:0:203168518 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۰۱:۴۰:۰۸ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1069 HisoKa #NetiRaN STEAM_1:1:180774859 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۰۰:۴۸:۱۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1068 Assorted STEAM_1:1:227411712 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۰۰:۱۸:۴۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1067 ?The PoWer STEAM_1:1:448443093 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۲:۱۱:۳۴ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1066 -Danger STEAM_1:1:451319253 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۱:۴۹:۵۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1065 MR Gunshot STEAM_1:0:423256130 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۱:۰۹:۱۸ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1064 daniall.CR7 STEAM_1:0:446674837 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۰:۳۸:۴۳ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1063 AMIR STEAM_1:0:192016160 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۰:۳۲:۳۴ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1062 yonJe STEAM_1:0:189895028 min ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۹:۵۸:۰۰ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1061 VAMPIRE STEAM_1:1:213515054 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۴:۴۳ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1060 YakuZa STEAM_1:0:178019021 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۶:۲۸:۲۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1059 P1nkman STEAM_1:1:204144621 Bug Zadan Dar Server ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۵:۵۴:۱۶ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1058 ? Mr.Br1ght STEAM_1:0:424782367 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳:۱۷:۱۱ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1057 SUZUKI STEAM_1:0:221151917 rash ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۱:۰۵:۲۱ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1056 daniall.CR7 STEAM_1:0:446674837 rash ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۱:۰۴:۲۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1055 بدون نام STEAM_1:1:431078283 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۷:۲۲:۳۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1054 Nima(OneTap) STEAM_1:0:450645343 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۶:۳۵:۱۷ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1053 daniall.CR7 STEAM_1:0:446674837 rash ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۳۴:۱۱ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1052 Lonest STEAM_1:1:229084141 rash ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۲۵:۲۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1051 warning!!! STEAM_1:0:442478177 rash ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۱۱:۱۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1050 PresTiGE STEAM_1:1:219760543 rash ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۳:۱۰:۳۹ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1049 MaDness STEAM_1:0:100036906 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۰:۰۵:۲۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1048 ErfanBHD STEAM_1:1:426733704 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۹:۴۴:۵۵ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1047 L0rd__Farmandeh STEAM_1:1:192015963 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۸:۲۱:۲۴ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1046 ez feed STEAM_1:0:422933460 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۸:۱۸:۰۲ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1045 Ydday STEAM_1:1:31724939 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۶:۱۷:۴۸ 14 روز بن موقت CSGO.ToosGame.IR:27019 کلیک کنید
1044 ?Mr.Ali? STEAM_1:0:438800508 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۳:۴۵:۴۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1043 ???? STEAM_1:1:62709673 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۲۳:۳۵:۵۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1042 بدون نام STEAM_1:0:418092313 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۲۱:۰۷:۵۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1041 بدون نام STEAM_1:1:429340125 Other ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۶:۲۸ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1040 ?iL1Y43D STEAM_1:0:442510776 Aimware Detected ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۸:۵۷:۴۲ 15 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1039 WayZ STEAM_1:0:199913983 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۳:۳۱:۵۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1038 kazem STEAM_1:1:162380353 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۳:۲۵:۵۸ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1037 ch@pkha@l STEAM_1:1:219483448 admin ignore ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۴۹:۵۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1036 biG STEAM_1:0:448096037 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۱:۳۶:۲۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1035 بدون نام STEAM_1:1:198891598 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۰:۴۱:۳۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1034 Kiyan STEAM_1:0:449633720 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۰:۲۲:۴۰ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1033 ?_? ? #1??? STEAM_1:0:426759133 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۲۲:۲۰:۳۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1032 بدون نام STEAM_1:1:437416054 Other ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۲۲:۰۰:۳۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1031 ?`NoGHTe- #1M :D STEAM_1:1:429340125 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۱۰:۴۷ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1030 بدون نام STEAM_1:1:108865595 Other ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۷:۳۰ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1029 Alireza(TcGame.ir) STEAM_1:1:108865595 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۵:۲۵ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1028 ViTaLiTY- STEAM_1:0:157541454 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۸:۵۳:۲۷ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1027 Durayga ? STEAM_1:1:230635182 khareji ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۸:۱۱:۳۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1026 VAMPIRE STEAM_1:1:213515054 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۷:۳۷:۱۶ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1025 ][=][o][\][eS"][" STEAM_1:1:424113862 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۴۶:۳۰ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1024 mahdi221 STEAM_1:0:421154181 !s ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۲۵:۰۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1023 Lover STEAM_1:0:240376616 !ban lover 10 ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۱۱:۱۳ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1022 Ash STEAM_1:1:23233149 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۲:۲۶:۰۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1021 بدون نام STEAM_1:1:117105092 Other ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۳۲:۳۰ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1020 Hannibal STEAM_1:1:205316756 edame map bbaadi ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۱۳:۴۹ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1019 dying light STEAM_1:1:239886277 /rs ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۰۷:۰۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1018 NaeemHajizadeh STEAM_1:0:439901795 rush dadan ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۰۹:۳۰ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1017 ?iL1Y43D STEAM_1:0:442510776 Aimware Detected ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۹:۱۳ 15 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1016 ? The-Icon| hellcase.com STEAM_1:1:442988877 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۲۳:۰۹:۳۷ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1015 WolF :) STEAM_1:0:72712668 rush\ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۳۲:۴۹ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1014 aref-zx STEAM_1:0:86201990 rush ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۱۸:۵۲ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1013 Mckellen STEAM_1:0:96115981 rash ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۶:۵۸:۳۵ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1012 LiLi STEAM_1:0:238818962 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۱۴:۱۹ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1011 Quality Damage STEAM_1:1:89654190 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۳:۰۵:۳۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1010 sugardaddy STEAM_1:0:450010944 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۲:۲۱:۰۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1009 Mr._.Cpt STEAM_1:0:427191187 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۲۱:۲۱:۱۳ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1008 Defender STEAM_1:0:240984016 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۲۱:۰۷:۵۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1007 NooB STEAM_1:1:104285735 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۶:۵۷:۴۱ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1006 TAN TAN STEAM_1:0:188766623 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۵:۴۳:۰۸ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1005 AMIR STEAM_1:0:192016160 rush ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۹:۵۵:۱۱ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1004 Cubesen STEAM_1:0:224772536 rush ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۹:۴۸:۵۹ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1003 g????? STEAM_1:1:205316756 rush ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۹:۴۷:۰۴ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1001 GC |Play FUN| STEAM_1:1:442370667 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۹:۰۱ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1000 dying light STEAM_1:1:239886277 !admin ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۶:۳۶:۵۳ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
999 Abol_Master | Pvpro.com STEAM_1:0:427957862 !admin ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۶:۳۵:۲۴ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
998 C9CSGO Al1ens STEAM_1:1:223533137 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۰:۵۵:۰۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
997 Can3eR STEAM_1:0:441749758 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۴:۰۳:۳۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
996 ?????????????????????????? STEAM_1:0:450517423 Bug Zadan Dar Server ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۳:۴۹:۰۶ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
995 Bloody Queen STEAM_1:1:167673467 Aimware Detected ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۳:۵۰:۲۲ 15 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
994 Pussy Power ;x STEAM_1:1:209522807 !msay rush=10min_ban ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۳:۰۸:۵۰ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
993 s1ngle" STEAM_1:0:180082725 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۲:۱۳:۴۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
992 .:..NiJJa..:. STEAM_1:0:432864549 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۰:۵۱:۵۲ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
991 TaNHa!! STEAM_1:1:434219516 !eo ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۵۰:۳۲ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
990 -NoMerCy STEAM_1:1:428569105 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۴۷:۱۹ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
989 Ayy Ayy Ayy STEAM_1:0:448134056 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۱۸:۴۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
988 bitch STEAM_1:1:235368710 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۳:۵۹:۰۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
987 3D STEAM_1:0:177691528 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۱۱:۴۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
986 Defender STEAM_1:0:240984016 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۱:۱۹:۳۴ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
985 ???? ????_?s???????? STEAM_1:1:442686081 Bug Zadan Dar Server ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۴۵:۴۸ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
984 027...................... STEAM_1:1:105160377 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۱۲:۰۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
983 mahdibahal STEAM_1:1:221875982 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۵۲:۰۴ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
982 ? Mosi STEAM_1:0:105794629 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۴۳:۵۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
981 mmd sniper STEAM_1:0:161274847 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۹:۵۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
980 Z4 STEAM_1:1:449048984 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۲:۱۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
979 SW STEAM_1:0:233795615 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۲۸:۰۳ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
978 - F????????? ? STEAM_1:1:447370835 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۲۴:۲۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
977 بدون نام STEAM_1:0:71320206 Other ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۴:۳۹:۳۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
976 SW STEAM_1:0:224115503 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۱۷:۱۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
975 TwiZzler STEAM_1:0:60256242 rush dadan ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۸:۳۸:۰۴ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
974 ? MoRtAl ? STEAM_1:1:176663109 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۲:۰۶:۳۵ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
973 Die bastards STEAM_1:1:441881626 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۱:۲۰:۰۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
972 بدون نام STEAM_1:0:87725882 Other ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۰:۰۱:۰۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
969 بدون نام STEAM_1:1:446330181 Other ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۸:۴۲:۴۸ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
968 Haji MaMaDi STEAM_1:1:428668660 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۷:۴۴:۵۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
967 Mahdi STEAM_1:1:444101450 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۵۸:۵۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
966 LeoNastyPig STEAM_1:0:116167109 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۵۲:۵۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
965 ? AmO_o?? STEAM_1:0:148970232 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۵۱:۲۹ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
964 بدون نام STEAM_1:0:160149320 Abusive ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۱۹:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
963 haha STEAM_1:1:218372570 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۱۲:۴۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
962 ?WingS_OF_ButterFly? STEAM_1:1:222891974 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۱۰:۵۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
961 @me STEAM_1:0:419410127 Spinhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۰۰:۰۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
960 بدون نام STEAM_1:0:191184686 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳:۱۳:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
959 KaeN STEAM_1:0:186897815 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۰۲:۰۶:۰۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
953 بدون نام STEAM_1:1:121090252 Other ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۲۰:۲۹:۵۵ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
952 بدون نام STEAM_1:0:157110475 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۵:۵۰:۰۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
950 SareN [M]` STEAM_1:1:441611560 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۵:۲۷:۰۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
949 Ace Del #Legit STEAM_1:1:242609248 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۵:۲۵:۳۷ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
948 kD STEAM_1:0:240510145 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۴:۳۲:۲۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
947 Kiyan STEAM_1:0:449633720 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۳:۵۵:۴۸ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
944 KvH STEAM_1:1:90461288 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۱:۰۷:۰۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
940 aMiN kHaN | IRAN STEAM_1:1:190951243 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۶:۱۱:۳۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
931 IR-Keyvan STEAM_1:0:418257590 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۲۲:۴۰:۵۸ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
924 +*BiG BoSs*+ STEAM_1:0:243404837 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۴:۱۶:۴۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
923 بدون نام STEAM_1:1:436071469 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۴:۰۱:۵۴ 14 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
921 Mo0sheN STEAM_1:0:236357287 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۰۴:۲۸:۴۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
917 بدون نام STEAM_1:1:1174700 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۱۷:۴۵:۱۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
914 Ho3ien STEAM_1:0:207926834 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۱۴:۱۳:۳۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
913 ?Mmd?1Tap ?? STEAM_1:0:428471513 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۰۸:۵۳:۲۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
902 BOSS STEAM_1:1:165886891 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۲۱:۰۸:۵۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
901 Nss6 STEAM_1:1:159744775 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۲۱:۰۸:۱۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
894 nightmare STEAM_1:1:437862109 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۷:۲۵:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
893 --??? ??????? ? STEAM_1:1:417940136 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۴۸:۵۵ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
891 Mr_Saeed STEAM_1:1:435313028 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۷:۴۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
882 -ZaCk- STEAM_1:0:185058965 Tohin Be Admins ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۲۰:۰۰:۲۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
881 بدون نام STEAM_1:0:147666408 Mic spamming ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۹:۴۵:۲۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
878 M@hdi G@MER STEAM_1:1:443224563 Bug Zadan Dar Server ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۵:۱۲:۴۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
873 s1mple STEAM_1:0:444255041 Bad Language ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۲۰:۴۰:۳۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
869 !Ali 3x :) tradeit.gg STEAM_0:1:219764376 Bi Adabi Va Tohin Be Player Ha ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۴:۳۲:۲۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
867 بدون نام STEAM_1:0:444331484 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۲:۵۶:۳۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
861 بدون نام STEAM_1:0:444035570 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۵:۳۳:۳۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
839 [??GL??] Dark_wolf2525 STEAM_1:0:444503258 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۰۱:۰۲:۴۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
838 i hug kids. STEAM_1:0:440283909 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۲۲:۱۰:۱۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
837 بدون نام STEAM_1:1:166368538 Other ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۲۱:۴۷:۳۶ 14 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
833 ROBOT STEAM_1:0:439409206 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۸:۴۶:۲۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
825 Looser (As always) STEAM_1:1:178933647 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۲۱:۴۷:۵۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
819 kirkhaye57 STEAM_1:1:183704183 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۴:۴۱:۳۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
818 بدون نام STEAM_1:0:208963181 Mic spamming ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۳:۴۴:۵۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
813 Columbo STEAM_0:0:188882010 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۲۱:۵۲:۴۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
810 [N]ONE STEAM_1:1:448939154 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳:۲۷:۱۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
805 ????????????? ????????? STEAM_1:0:441890289 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۲:۲۲:۵۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
803 ???? ????? ???? STEAM_1:1:433088639 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۲:۰۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
796 Crazy(lost agin) STEAM_1:1:442174081 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۲۰:۴۴:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
790 Pie_Sarcasm -_- STEAM_1:0:437381853 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ۰۳:۱۴:۱۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
784 ??Zy' STEAM_1:0:204778314 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۱۷:۱۱:۲۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
776 Dapi34 STEAM_1:0:225431014 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۲۰:۵۱:۲۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
766 بدون نام STEAM_1:1:438224586 Abusive ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۰۴:۱۲:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
764 KENT STEAM_1:0:446397282 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۲۳:۱۰:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
755 ???????????????? STEAM_1:0:90243178 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۳:۰۶:۰۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
754 HaCk fuCkEr come back STEAM_1:1:91177626 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۱:۰۰:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
749 dragonfly STEAM_1:0:443172901 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳:۰۳:۱۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
740 بدون نام STEAM_1:1:423443337 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۱۸:۱۲:۴۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
734 7d STEAM_1:0:180731456 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۰۸:۲۷:۳۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
733 Ali+49 STEAM_1:1:231011878 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۰۸:۲۴:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
711 بدون نام STEAM_1:1:444190463 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۲۳:۰۴:۳۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
710 CARRY STEAM_1:1:126496922 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۲۲:۴۲:۴۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
701 Alireza STEAM_1:0:447527709 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۳:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
690 بدون نام STEAM_1:0:442388461 Racism ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰۳:۴۰:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
688 HanniBaL STEAM_1:0:437177590 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۲:۳۸:۵۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
687 wineston ^_^ STEAM_1:1:441946103 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۱۲:۳۱:۳۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
680 Ghost Rider STEAM_1:1:443026759 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۲۲:۲۹:۵۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
679 ??? ?? ?ICK ??? STEAM_1:0:224430113 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۲۱:۴۱:۰۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
677 HeadShot Machin STEAM_1:0:197225804 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۷:۳۵:۵۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
675 I.R.I STEAM_1:1:243536741 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۰۸:۳۲:۲۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
662 S[u]NeR STEAM_1:0:59993362 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰۳:۴۴:۴۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
638 Ragnar STEAM_1:0:193185218 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۷:۰۱:۲۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
630 Grenade Man | Farmskins.com STEAM_1:0:212762608 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰۶:۳۸:۵۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
629 AMU EBRAHIM STEAM_1:1:186020152 120 ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۲۰:۳۶:۰۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
617 _reC. STEAM_1:1:442894141 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۲:۱۶:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
616 ???????????????? STEAM_1:1:420741885 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۱:۲۶:۵۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
606 بدون نام STEAM_1:1:239810134 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۴:۵۴:۵۲ 3 ماه بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
604 ZaCk STEAM_1:0:442961686 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۴:۰۴:۴۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
599 بدون نام STEAM_1:0:445145057 Mic spamming ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۶:۲۹:۰۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
597 بدون نام STEAM_1:1:446357533 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۱۲:۵۶:۰۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
592 v/ilD STEAM_1:1:225446971 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰۲:۴۰:۳۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
591 بدون نام STEAM_1:1:424642265 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰۲:۰۷:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
586 MayBe LaTeR STEAM_1:1:422162159 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۸:۵۷:۰۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
582 ??????? STEAM_1:1:125914856 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰۹:۲۸:۰۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
570 Gabriel Belmont STEAM_1:1:157912553 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۱۳:۵۲:۵۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
555 EgeBey STEAM_1:1:229261713 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۸:۱۴:۲۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
554 DeathGrip STEAM_1:1:242479291 Aimbot ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۱۸:۱۳:۲۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
546 ????? ????? STEAM_1:0:147712518 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۲:۴۳:۱۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
537 AnGaL- (????)? STEAM_1:1:179470353 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۶:۳۶:۴۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
536 Rip STEAM_1:1:200947219 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۱۵:۳۸:۳۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
528 SioaA STEAM_1:1:96143119 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۲۳:۵۱:۲۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
500 w0lf STEAM_0:1:151454564 tohin va fahashi ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۲:۴۷:۴۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
497 mori STEAM_1:0:138853855 fahashi va shekayat player ha ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۲۰:۱۲:۰۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
486 ????? STEAM_1:1:64951897 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۱۶:۳۸:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
479 *** STEAM_1:1:432382719 khareji ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۵:۳۴:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
473 Chudkiii???????? STEAM_1:1:188881583 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۷:۵۸:۲۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
467 am!Rali(C3zaR) STEAM_1:0:134320444 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۶:۰۸:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
462 LONER STEAM_1:0:219258939 Ignoring Admins ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۵:۵۷:۴۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
459 DaDashm STEAM_1:0:441679239 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۲۰:۴۵:۳۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
457 punisher STEAM_1:1:444518211 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۲۰:۴۴:۴۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
445 ZacK#SathNET STEAM_1:1:184134635 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ۰۰:۵۷:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
443 ErvinzZzZzZz STEAM_1:1:161795171 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۵:۲۹:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
422 Helium STEAM_1:1:420195969 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳:۱۵:۵۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
414 بدون نام STEAM_1:0:36183438 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۰۱:۰۰:۰۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
412 ayaar1996 STEAM_1:1:427810391 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۲۲:۵۲:۴۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
411 بدون نام STEAM_1:0:219455038 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۲۰:۰۵:۴۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
410 ??????????????? STEAM_1:0:437416977 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۱۹:۱۰:۲۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
404 Arrow STEAM_1:0:61538393 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۲۱:۱۱:۲۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
403 *v_v * STEAM_1:1:427658202 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۲۰:۳۲:۴۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
401 JesusO' STEAM_1:1:444633121 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۶:۴۶:۱۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
397 ?.?. ???????? STEAM_1:1:160386357 khareji ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۱:۲۷:۰۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
396 yasiinhoseinpor STEAM_1:0:426176898 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۰۱:۲۶:۰۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
380 ??????? CS.MONEY STEAM_1:1:169157899 ban on record. ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۴:۱۵:۵۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
379 SePeHr STEAM_1:0:418734703 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ۱۳:۱۴:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
371 بدون نام STEAM_1:1:423229767 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۲۰:۳۴:۲۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
365 f0rest-/M/_];** STEAM_1:0:149497400 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۴:۰۹:۴۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
363 ?????228 STEAM_1:1:442243612 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۲۱:۳۳:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
354 Faisal STEAM_1:0:443390797 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۸:۳۴:۰۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
349 JOSKY STEAM_1:0:442752432 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴:۲۵:۴۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
347 Ex6TEnZ STEAM_1:1:441376028 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳:۳۳:۳۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
343 TR | ENES _53 STEAM_1:0:180243106 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۷:۱۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
339 Heavy STEAM_1:0:186637638 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۳۷:۴۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
338 بدون نام STEAM_1:1:157595186 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۲۸:۴۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
332 MOZARTIWE STEAM_1:0:440751986 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰۰:۵۱:۱۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
327 OMAE WA MOU SHINDEIRU STEAM_1:0:62461018 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰۰:۰۱:۱۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
326 LEGION STEAM_1:1:179387223 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۲۰:۵۴:۲۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
322 King STEAM_1:0:208718068 . ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۶:۱۲:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
320 بدون نام STEAM_1:0:83025200 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۵:۵۰:۲۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
318 ahmadreza_80 STEAM_1:0:237677592 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۵:۳۷:۱۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
314 S0crates STEAM_1:1:104845523 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۲:۰۵:۵۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
299 ??....... STEAM_1:1:433861266 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۲:۱۲:۱۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
294 بدون نام STEAM_1:0:218835574 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳:۵۸:۰۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
290 بدون نام STEAM_1:0:182962795 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۸:۲۴:۴۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
288 PRO STEAM_1:0:178589830 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۰:۴۱:۲۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
281 WaZy' STEAM_1:0:435016530 Aimbot ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۰۰:۵۶:۰۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
264 L?vo4k1n STEAM_1:1:434393796 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰۳:۵۳:۲۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
249 ANONYMOUS STEAM_1:0:142835797 dava dorost kardan ziad ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۲۰:۰۸:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
232 بدون نام STEAM_1:1:156571146 Mic spamming ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲۲:۱۴:۰۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
231 Benefactor STEAM_1:0:170414922 0 ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۲۱:۴۸:۵۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27016 کلیک کنید
228 haj mmd STEAM_1:0:235859835 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۸:۲۱:۴۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
226 بدون نام STEAM_1:0:224597 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۱:۴۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
222 T-Bag (?) STEAM_1:0:221172213 fohsh ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۲۲:۰۳:۲۹ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
219 ^ ( PERSIAN_ ^ _ GULF ) ^ STEAM_1:1:1129261 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۱۳:۱۶:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
207 bozkurt1231453 STEAM_1:1:436365366 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ۱۹:۳۹:۵۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
187 بدون نام STEAM_1:0:432902352 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۱:۴۷:۲۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
178 Mobin ERFM STEAM_1:0:435776401 Aimbot ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۰۲:۲۶:۰۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
157 fuck islam STEAM_1:0:441497419 Inappropriate Language ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۸:۵۵:۰۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
151 PerkA STEAM_1:1:427476637 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۰:۴۲:۱۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
146 Die_hard STEAM_1:1:147413715 Aimbot ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۲۰:۳۴:۵۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
145 omidwar STEAM_1:1:53487965 Aimbot ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۲۰:۱۳:۴۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
143 ?Sleng$wang? STEAM_1:1:431172440 Aimbot ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۵:۵۳:۲۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
142 wolf :0..0: STEAM_1:0:157497258 Aimbot ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۵:۵۳:۱۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
135 xerxes STEAM_1:0:231104930 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۲۳:۵۰:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
127 بدون نام STEAM_1:0:67128258 Aimbot ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۳:۴۱:۵۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
115 GOD OF WAR STEAM_1:1:241306304 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰۲:۰۲:۵۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
104 Green Arrow STEAM_1:1:431645631 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۷:۳۲:۳۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
102 :) STEAM_0:1:441523100 Soe Estefade !! ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۲:۱۷:۱۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
101 EHS@N STEAM_1:0:439947763 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۱:۱۰:۱۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
80 DeaTH Note STEAM_1:1:441857782 Spinhack ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳:۱۰:۱۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
72 smile :) STEAM_0:0:423455313 bi ehtermai ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۹:۱۰:۴۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
67 M.Do STEAM_1:1:183629248 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۵:۵۳:۲۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
53 K?z?lelma78 STEAM_1:1:126202248 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳:۱۶:۳۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
39 denisov_c STEAM_1:0:432893761 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۲۱:۴۵:۴۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
14 You Are Loser STEAM_1:1:429859689 Wallhack ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۲۱:۴۰:۰۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
13 DeadMan STEAM_1:1:224851132 Wallhack ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۰۰:۰۸:۳۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
10 بدون نام STEAM_1:1:205741475 Wallhack ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱۵:۱۹:۰۵ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
5 بدون نام STEAM_1:0:241345799 Other ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۰:۰۵:۱۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2 mahan.gamer2018 STEAM_1:0:440513497 Wallhack ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۱:۰۵:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید