ردیف نام استیم آیدی دلیل بن تاریخ بن مدت زمان وضعیت سرور بن شده اطلاعات بیشتر
1523 MeloW STEAM_1:0:431908782 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۱:۰۲:۴۲ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1522 Defs STEAM_1:0:107348641 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰۱:۰۲:۱۷ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1521 MOHAMMAD STEAM_1:1:457023673 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۲۱:۲۳:۴۸ 1 ساعت بن موقت csgo.toosgame.ir:27019 کلیک کنید
1520 Lor STEAM_1:1:197886803 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۳:۲۳:۰۹ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1519 NO_bRain STEAM_1:1:454637081 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۲:۴۸:۳۰ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1518 بدون نام STEAM_1:0:457609580 Aimbot ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۲:۲۲:۲۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1517 بدون نام STEAM_1:1:245972841 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۱:۳۲:۵۸ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27016 کلیک کنید
1516 NO_bRain STEAM_1:1:454637081 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۱:۲۴:۳۰ 1 ساعت بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1515 arashhadipour1378 STEAM_1:0:457377576 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰۰:۳۰:۴۴ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1514 persian cats STEAM_1:0:899194 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۲۰:۲۰:۳۶ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1513 jafarjatot STEAM_1:1:457540999 Aimbot ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۹:۵۳:۱۳ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1512 بدون نام STEAM_1:0:456115734 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۹:۳۲:۳۲ 3 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1511 R_E_Z_A | FFF STEAM_1:1:457090625 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۸:۵۴:۰۰ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1510 بدون نام STEAM_1:0:457278558 Abusive ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۴:۲۸:۲۰ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1509 Leon STEAM_1:0:229076764 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۴:۲۶:۲۹ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1508 PIAZOLOFSKI STEAM_1:0:457445947 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۴:۲۶:۱۰ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1507 بدون نام STEAM_1:0:454866043 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۶:۲۳:۱۰ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1506 بدون نام STEAM_1:0:454866043 Abusive ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۶:۲۲:۲۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1505 DICK RIDER STEAM_1:0:456834803 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۴:۱۹:۲۱ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1504 بدون نام STEAM_1:0:457085235 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۳:۰۴:۵۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1503 $OLT@N STEAM_1:1:456969102 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۲:۳۸:۰۶ 4 ساعت بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1502 ?Pablo? STEAM_1:0:87725882 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۰۰:۴۶:۴۳ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1501 Ma???S STEAM_1:0:231483645 new acc ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۲۱:۴۵:۲۴ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1500 ??????????????????????????????????????????????????????????????? STEAM_1:1:456071667 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۲۰:۰۷:۵۴ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1499 -//Saeed STEAM_1:1:457005039 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۷:۳۱:۲۶ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1498 بدون نام STEAM_1:0:456925469 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۶:۴۳:۰۳ 1 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1497 //// Ali Reza //// Old Player !$ STEAM_1:1:457374851 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۶:۳۹:۴۳ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1496 aminnoob11 STEAM_1:0:456993247 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۲۰:۵۷:۳۲ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1495 hossein STEAM_1:0:457085235 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۹:۴۴:۳۲ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1494 Voledolus STEAM_1:1:456845057 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۶:۲۴ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27016 کلیک کنید
1493 RaD- STEAM_1:1:434219516 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۶:۴۲:۰۱ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1492 RaD- STEAM_1:1:434219516 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۶:۱۲:۳۲ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1491 :)) STEAM_1:1:110843549 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۵:۴۴:۱۶ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1490 amhshrh STEAM_1:1:456394980 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳:۱۹:۳۲ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1489 venom*******1 STEAM_1:1:455953303 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳:۰۹:۵۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1488 I Found'eM STEAM_1:1:90461288 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۲۰:۴۸:۰۰ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1487 ? STEAM_1:1:455737941 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۳:۳۳:۰۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1486 بدون نام STEAM_1:1:439089480 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۳:۲۵:۱۶ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1485 ????????????????????????????? STEAM_1:0:451627845 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰۰:۰۹:۴۰ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1484 OG Skull STEAM_1:0:456655929 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۰:۱۷:۲۹ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27016 کلیک کنید
1483 ?????? STEAM_1:0:231901092 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰۰:۱۵:۰۸ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1482 ferzool STEAM_1:1:455737941 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۲۳:۵۰:۰۶ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1481 Crown STEAM_1:0:453172033 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۲۱:۱۲:۰۴ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1480 TorenZ STEAM_1:1:231368915 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۰۸:۲۵:۵۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1479 Nemsis (mouse tokhmi) STEAM_1:0:114198421 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۸:۳۳:۱۱ 7 روز بن موقت csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1478 mmd_pro_plus STEAM_1:0:456335655 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰:۴۲ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1477 EMi STEAM_1:1:455721148 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳:۰۴:۲۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1476 Hamed feshar na! STEAM_1:1:71662187 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۰۱:۲۶:۴۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1475 Dark STEAM_1:0:234535046 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۷:۵۰:۰۳ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1474 ShaHi [NaSSaJj] STEAM_1:1:453999048 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳:۰۰:۰۶ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1473 بدون نام STEAM_1:1:160313327 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۰۴:۴۳:۵۴ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1472 jizZzZzZE STEAM_1:1:158028759 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۰۱:۱۰:۰۳ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1471 WaRiOoR STEAM_1:0:226948292 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۰۰:۱۹:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1470 R.I.P XXX STEAM_1:0:455061578 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲۳:۴۴:۳۱ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1469 بدون نام STEAM_1:0:456115734 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۸:۲۱:۴۸ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1468 Gang-[Black-Magic]- STEAM_1:1:164641276 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۴۳:۳۳ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1467 ??? STEAM_1:0:449054619 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۵:۳۲:۰۱ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1466 QGS STEAM_1:1:426021004 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۰۴:۱۶:۲۲ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1465 MereXa STEAM_1:1:452951515 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۲۲:۴۳:۰۱ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1464 TiMaTiC LOOT.farm STEAM_1:1:443131723 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۲۲:۰۷:۵۰ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1463 MaHaN STEAM_1:0:137384404 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۲۱:۴۵:۲۱ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1462 بدون نام STEAM_1:1:229337150 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۲۱:۴۴:۳۷ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1461 Disvoved STEAM_1:1:58410539 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۱۴:۳۵:۰۹ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1460 ASSASSIN STEAM_1:1:189462800 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۱۴:۳۲:۲۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1459 B's Ava STEAM_1:0:442639934 Aimbot ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۱۴:۳۱:۵۹ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1458 441L4D #S | CS.TRADE STEAM_1:0:193114732 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۱۴:۲۹:۲۴ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1457 Mr.Hossein STEAM_1:0:453172033 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۱۴:۰۵:۱۱ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1456 $G_a_M_e^O_v_E_r$ STEAM_1:0:446864410 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۱۴:۰۴:۴۶ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1455 Windows 98 STEAM_1:1:435325535 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۱۳:۲۵:۲۷ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1454 بدون نام STEAM_1:0:165564885 Other ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰۵:۲۶:۳۴ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1453 بدون نام STEAM_1:1:418450145 Other ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰۵:۲۶:۱۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1452 بدون نام STEAM_1:1:225830289 Other ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰۵:۱۹:۲۲ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1451 hashem STEAM_1:0:55085065 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰۴:۰۹:۲۹ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1450 (I am Your Night Mare) STEAM_1:1:177109182 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰۰:۳۵:۵۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1449 M?H??NM??Kl?N STEAM_1:0:448138791 Tohin Be Player ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۲۲:۱۵:۳۴ 1 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1448 babaee27cm STEAM_1:0:438904453 Aimbot ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۹:۳۰:۰۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1447 L3GaLoS STEAM_1:1:455290762 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۹:۲۹:۳۱ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1446 :-| STEAM_0:1:58571103 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۶:۳۹:۳۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1445 ? STEAM_1:0:455756853 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۴:۲۵:۲۸ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1444 mmd_pro_plus STEAM_1:0:456335655 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۲:۵۷:۳۸ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1443 CSGOEmpire.com STEAM_1:0:138274757 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۱۲:۵۱:۴۰ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1442 Joker STEAM_1:0:456044510 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰۲:۳۲:۳۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1441 `??NoGHTe- x1 STEAM_1:1:429340125 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰۱:۵۹:۵۵ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1440 H!DD3N STEAM_1:0:224573447 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰۱:۱۵:۱۸ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1439 A7I?S?A?L?R18 STEAM_1:0:150989554 tohin be rime(admin) ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۲۱:۴۲:۴۳ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1438 Alireza STEAM_1:1:64780761 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۱:۰۳:۴۱ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1437 OverHeaT STEAM_1:1:176499565 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۰۱:۰۲:۴۷ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27016 کلیک کنید
1436 //5KR!113X?!M471n STEAM_1:1:453430417 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۲۰:۴۰:۳۹ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1435 God father STEAM_1:0:452082935 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۲۰:۰۶:۵۷ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1434 MR_khande STEAM_1:1:446455234 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۷:۱۵:۱۵ 10 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1433 HyDr4 STEAM_1:0:435867202 Aimbot ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳:۴۴:۴۷ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1432 HosSeIN STEAM_1:0:454866043 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۳:۴۹:۵۳ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1431 EvL STEAM_1:1:88992740 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۲:۳۴:۰۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1430 LORD STEAM_1:0:199539282 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۲:۳۱:۳۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1429 بدون نام STEAM_1:1:441559831 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۰۰:۴۷:۳۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1428 بدون نام STEAM_1:1:441473895 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۲۲:۰۲:۳۹ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1427 KaeN | Eh!? STEAM_1:0:186897815 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۲۱:۵۸:۲۴ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1426 VultURe STEAM_1:1:188129124 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۱:۴۶:۱۳ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1425 Die Natur lehrt mich zu denken STEAM_1:1:442897992 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ۰۱:۰۴:۲۳ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1424 ?A????z??????? STEAM_1:1:455965591 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۲۰:۲۰:۵۲ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1423 xAx STEAM_1:0:439409206 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۱۹:۱۰:۱۳ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1422 بدون نام STEAM_1:0:455929228 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۱۵:۲۶:۵۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1421 ? ? ? ? ? ? STEAM_1:1:205391905 kosshere ziad ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۰۱:۳۲:۱۲ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1420 OblivioN STEAM_1:0:455946520 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۰۱:۲۰:۴۴ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1419 hashem STEAM_0:0:55085065 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۲۱:۰۴:۲۷ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1418 Defs STEAM_0:0:107348641 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۲۱:۰۰:۰۹ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1417 id : @PasheJon STEAM_1:0:455949174 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۸:۱۹:۵۸ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27016 کلیک کنید
1416 Book STEAM_1:1:455651190 [TGAC] Bhop Assist Detected. ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۸:۱۸:۲۲ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27016 کلیک کنید
1415 ??? ??????? STEAM_1:0:441484751 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۶:۵۹:۲۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1414 Ponyo STEAM_0:1:455784905 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۰:۵۸:۴۵ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1412 J E S U S E STEAM_0:1:455871859 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۰۱:۳۴:۵۸ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1411 Nimolle STEAM_1:0:96781596 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۰۱:۲۳:۱۴ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1410 lore berno be dast STEAM_1:0:452082935 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۰۱:۰۰:۲۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1409 chetaer wow STEAM_1:1:447546293 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۲۳:۱۴:۲۵ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1408 @Yawsisi STEAM_1:1:221306537 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۸:۱۷:۱۳ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1406 "SL0W" STEAM_1:0:202865819 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۶:۱۹:۵۷ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1405 Hamed feshar na! STEAM_1:1:71662187 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۶:۰۵:۰۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1403 بدون نام STEAM_0:1:113632863 "wallhack" ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ۱۳:۰۱:۰۰ 2 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1401 Amir ch STEAM_1:1:442676965 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۹:۱۷:۴۶ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1400 بدون نام STEAM_1:1:105160377 Abusive ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۸:۲۰:۵۵ 4 ساعت آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1399 بدون نام STEAM_1:0:441484751 Admin disrepect ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۵:۲۷:۰۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1398 MRN_killer STEAM_1:0:435558482 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۵:۰۸:۰۰ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1397 ? S3YEd STEAM_1:0:445007384 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۴:۵۸:۴۵ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1396 BotMahdi STEAM_1:1:455703062 Wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۴:۴۶:۴۰ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1395 (scorpion) # Kingsman STEAM_1:1:177109182 wallhack ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ۱۲:۰۶:۲۵ 10 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1394 Nimolle STEAM_1:0:96781596 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۱۷:۲۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1393 GAME_BOY STEAM_1:0:443935453 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۲۲:۱۵:۱۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1392 KaeN | Eh!? STEAM_1:0:186897815 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۸:۵۳:۲۴ 30 دقیقه آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1391 ?? ??? ??? STEAM_1:1:441473895 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۶:۳۸:۴۳ 1 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1390 ShAh1n STEAM_1:0:207850657 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۴:۳۸:۱۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1389 FBIv9 STEAM_1:1:455335534 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۲:۳۴:۴۳ - آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1388 ???????????? STEAM_1:0:442004239 Spam Dadan Dar Mic Va Chat ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۲:۲۹:۵۰ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1387 RW.3 STEAM_1:1:216929051 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۵:۳۷:۳۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1386 ???????????????????????????????? STEAM_1:0:239322393 Tohin Be Admin ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۵:۳۶:۵۷ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1385 RWE - Music :] STEAM_1:1:418584255 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۵:۳۱:۴۳ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1381 TAN TAN STEAM_1:0:188766623 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۰۱:۴۵:۰۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1378 (??? ?????? (? STEAM_1:1:428651049 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۲۰:۱۲:۰۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1367 TAN TAN STEAM_1:1:418043775 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۸:۳۴:۴۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1364 $0LD!3R (Rust add me) STEAM_1:0:234873354 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۲:۵۰:۲۵ 3 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1361 بدون نام STEAM_1:0:162351191 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۲۱:۰۰:۲۱ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1356 بدون نام STEAM_1:0:453599224 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۲۰:۴۷:۱۳ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1355 abc STEAM_1:1:197886803 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ۱۹:۵۴:۵۶ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1350 Ebi STEAM_1:1:211634127 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ۲۲:۵۸:۲۰ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1341 I.R.I STEAM_1:1:243536741 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۲:۱۶:۲۳ 7 روز آنبن شده csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1330 بدون نام STEAM_1:1:81840862 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۸:۴۰:۱۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1316 ? A T A T A ?'? STEAM_1:1:211365132 [TGAC] Consistant Perfect Strafes Detected. ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۲:۵۲:۴۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27019 کلیک کنید
1287 -kapio STEAM_0:1:220357560 Abusive ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۰۰:۲۴:۵۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1262 George STEAM_1:0:453532502 Aimbot ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰۰:۲۷:۴۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1257 amirboyka STEAM_1:0:243323762 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ۲۰:۰۹:۴۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1240 ? A T A T A STEAM_1:0:116764105 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۹:۰۳:۰۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1218 ? A T A T A STEAM_1:0:441766098 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۲۲:۳۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1217 ? A T A T A STEAM_1:0:441766098 [TGAC] Consistant Perfect Strafes Detected. ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۱۶:۲۲:۳۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1200 Shroud STEAM_1:1:453493727 Wallhack ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰۲:۵۹:۴۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1175 ?EbLi3? STEAM_1:0:103041779 Bug Zadan Dar Server ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۱:۰۰:۲۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27018 کلیک کنید
1162 hamsterxis STEAM_1:1:443033985 [TGAC] Silent-Strafe Detected. ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۸:۵۵:۲۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1156 ? AHRIMAN ?, ? ?? ?ICK ? STEAM_0:0:429368662 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۴:۴۴:۱۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1140 why so serious ? STEAM_1:0:452736226 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۰:۱۶:۴۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
1066 -Danger STEAM_1:1:451319253 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۱:۴۹:۵۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
1032 بدون نام STEAM_1:1:437416054 Other ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۲۲:۰۰:۳۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
978 - F????????? ? STEAM_1:1:447370835 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۲۴:۲۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
967 Mahdi STEAM_1:1:444101450 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۵۸:۵۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
963 haha STEAM_1:1:218372570 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۱۲:۴۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
962 ?WingS_OF_ButterFly? STEAM_1:1:222891974 Wallhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۱۰:۵۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
961 @me STEAM_1:0:419410127 Spinhack ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۰۰:۰۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
960 بدون نام STEAM_1:0:191184686 Aimbot ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۳:۱۳:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
917 بدون نام STEAM_1:1:1174700 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۱۷:۴۵:۱۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
891 Mr_Saeed STEAM_1:1:435313028 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۵:۲۷:۴۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
867 بدون نام STEAM_1:0:444331484 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۲:۵۶:۳۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
838 i hug kids. STEAM_1:0:440283909 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۲۲:۱۰:۱۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
810 [N]ONE STEAM_1:1:448939154 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳:۲۷:۱۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
803 ???? ????? ???? STEAM_1:1:433088639 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۰:۰۲:۰۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
754 HaCk fuCkEr come back STEAM_1:1:91177626 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۰۱:۰۰:۰۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
711 بدون نام STEAM_1:1:444190463 Wallhack ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۲۳:۰۴:۳۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
701 Alireza STEAM_1:0:447527709 Aimbot ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۲:۱۳:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
680 Ghost Rider STEAM_1:1:443026759 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۲۲:۲۹:۵۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
677 HeadShot Machin STEAM_1:0:197225804 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۱۷:۳۵:۵۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
411 بدون نام STEAM_1:0:219455038 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۲۰:۰۵:۴۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
403 *v_v * STEAM_1:1:427658202 Wallhack ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۲۰:۳۲:۴۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
363 ?????228 STEAM_1:1:442243612 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۲۱:۳۳:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
349 JOSKY STEAM_1:0:442752432 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۴:۲۵:۴۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
343 TR | ENES _53 STEAM_1:0:180243106 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۷:۱۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
339 Heavy STEAM_1:0:186637638 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۴:۳۷:۴۵ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
332 MOZARTIWE STEAM_1:0:440751986 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰۰:۵۱:۱۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
327 OMAE WA MOU SHINDEIRU STEAM_1:0:62461018 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰۰:۰۱:۱۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
318 ahmadreza_80 STEAM_1:0:237677592 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۵:۳۷:۱۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
299 ??....... STEAM_1:1:433861266 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۲۲:۱۲:۱۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
281 WaZy' STEAM_1:0:435016530 Aimbot ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۰۰:۵۶:۰۱ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
226 بدون نام STEAM_1:0:224597 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ۱۵:۴۱:۴۰ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
219 ^ ( PERSIAN_ ^ _ GULF ) ^ STEAM_1:1:1129261 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ۱۳:۱۶:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
187 بدون نام STEAM_1:0:432902352 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۱:۴۷:۲۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
157 Sepehr STEAM_0:0:441497419 Inappropriate Name ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۸:۵۵:۰۶ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
135 xerxes STEAM_1:0:231104930 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۲۳:۵۰:۲۲ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
115 GOD OF WAR STEAM_1:1:241306304 Multi-Hack ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰۲:۰۲:۵۳ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
102 :) STEAM_0:1:441523100 Soe Estefade !! ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۲:۱۷:۱۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
101 EHS@N STEAM_1:0:439947763 Wallhack ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۱:۱۰:۱۸ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
80 DeaTH Note STEAM_1:1:441857782 Spinhack ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳:۱۰:۱۹ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27017 کلیک کنید
14 You Are Loser STEAM_1:1:429859689 Wallhack ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۲۱:۴۰:۰۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
13 DeadMan STEAM_1:1:224851132 Wallhack ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۰۰:۰۸:۳۷ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید
2 mahan.gamer2018 STEAM_1:0:440513497 Wallhack ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰۱:۰۵:۲۴ - بن دائمی csgo.toosgame.ir:27015 کلیک کنید