مشخصات بازیکن
X :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.244.60 :آیپی
STEAM_1:0:224182874 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۱:۰۹:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰۱:۰۹:۴۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن