مشخصات بازیکن
LORD_FUCKER :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.53.38.166 :آیپی
STEAM_1:1:479514283 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۴:۲۳:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۴:۳۳:۲۵ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن