مشخصات بازیکن
dying light :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.73.133.159 :آیپی
STEAM_1:1:239886277 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
!admin :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۶:۳۶:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۷:۰۶:۵۳ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن