مشخصات بازیکن
GC |Play FUN| :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.245.251.152 :آیپی
STEAM_1:1:442370667 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۹:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۹:۰۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن