مشخصات بازیکن
g????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.7.85.127 :آیپی
STEAM_1:1:205316756 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۹:۴۷:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۹:۵۷:۰۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن