مشخصات بازیکن
NooB :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
46.167.133.33 :آیپی
STEAM_1:1:104285735 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۶:۵۷:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۷:۰۷:۴۱ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن