مشخصات بازیکن
Defender :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.184.60.146 :آیپی
STEAM_1:0:240984016 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
Parham Parvardi :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۲۱:۰۷:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۲۱:۱۷:۰۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن