مشخصات بازیکن
Mr._.Cpt :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
46.41.214.199 :آیپی
STEAM_1:0:427191187 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۲۱:۲۱:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۱:۲۱:۱۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن