مشخصات بازیکن
borhandark :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.122.205.183 :آیپی
STEAM_1:0:426627693 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۴:۳۰:۵۲ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن