مشخصات بازیکن
sugardaddy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
87.56.177.220 :آیپی
STEAM_1:0:450010944 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Amir Gramian :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۲:۲۱:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۰۲:۲۱:۰۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن