مشخصات بازیکن
LiLi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
188.209.131.203 :آیپی
STEAM_1:0:238818962 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Amir Gramian :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۰۸:۱۴:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۸:۱۴:۱۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن