مشخصات بازیکن
WolF :) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.76.236 :آیپی
STEAM_1:0:72712668 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush\ :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۷:۳۲:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۸:۳۲:۴۹ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن