مشخصات بازیکن
? The-Icon| hellcase.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.33.253 :آیپی
STEAM_1:1:442988877 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۲۳:۰۹:۳۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۲۳:۳۹:۳۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن