مشخصات بازیکن
NaeemHajizadeh :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.216.166 :آیپی
STEAM_1:0:439901795 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rush dadan :دلیل بن شدن
Amir Gramian :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۷:۰۹:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۰۹:۳۰ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن