مشخصات بازیکن
dying light :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.134.184.236 :آیپی
STEAM_1:1:239886277 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
/rs :دلیل بن شدن
Erfan Azadi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۰۷:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۱۷:۰۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن