مشخصات بازیکن
Hannibal :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.7.85.127 :آیپی
STEAM_1:1:205316756 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
edame map bbaadi :دلیل بن شدن
Erfan Azadi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۱۳:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۲۳:۴۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن