مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.115.126.10 :آیپی
STEAM_1:1:117105092 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Amir Gramian :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۱:۳۲:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۰۱:۳۲:۳۰ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن