مشخصات بازیکن
Ash :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.58.76.43 :آیپی
STEAM_1:1:23233149 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Amir Gramian :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۲:۲۶:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۲۲:۲۶:۰۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن