مشخصات بازیکن
mahdi221 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.131.136 :آیپی
STEAM_1:0:421154181 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
!s :دلیل بن شدن
Erfan Azadi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۲۵:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۱:۳۵:۰۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن