مشخصات بازیکن
ViTaLiTY- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.184.86.75 :آیپی
STEAM_1:0:157541454 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۸:۵۳:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۲۳:۲۷ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن