مشخصات بازیکن
Alireza(TcGame.ir) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.249.8 :آیپی
STEAM_1:1:108865595 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
Ramin Mirzaee :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۵:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۷:۱۶ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن