مشخصات بازیکن
نام نادرست :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
46.62.181.57 :آیپی
STEAM_1:1:182070475 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۴:۴۶:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۴:۵۶:۱۸ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن