مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.250.2 :آیپی
STEAM_1:1:108865595 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۰۷:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۹:۰۷:۳۰ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن