مشخصات بازیکن
?`NoGHTe- #1M :D :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.115.121.45 :آیپی
STEAM_1:1:429340125 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۱۰:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۱۹:۲۰:۴۷ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن