مشخصات بازیکن
?_? ? #1??? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.52.174 :آیپی
STEAM_1:0:426759133 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ۲۲:۲۰:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۲۲:۲۰:۳۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن