مشخصات بازیکن
biG :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
109.125.172.13 :آیپی
STEAM_1:0:448096037 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۰۱:۳۶:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۱:۳۶:۲۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن