مشخصات بازیکن
ch@pkha@l :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.181.26.172 :آیپی
STEAM_1:1:219483448 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
admin ignore :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۸:۴۹:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۸:۴۹:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن