مشخصات بازیکن
WayZ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
89.144.151.245 :آیپی
STEAM_1:0:199913983 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Amir Gramian :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۰۳:۳۱:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۰۳:۳۱:۵۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن