مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.112.81.56 :آیپی
STEAM_1:1:447478371 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
MohammadAli Yektamanesh | Omega :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۶:۴۱:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۷:۴۱:۰۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن