مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.139.2 :آیپی
STEAM_1:1:429340125 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۵:۰۶:۲۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۵:۰۶:۲۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن