مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.179.241.39 :آیپی
STEAM_1:0:418092313 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۲۱:۰۷:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۱:۰۷:۵۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن