مشخصات بازیکن
???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.115.124.250 :آیپی
STEAM_1:1:62709673 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۲۳:۳۵:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۳:۳۵:۵۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن