مشخصات بازیکن
?Mr.Ali? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.49.26 :آیپی
STEAM_1:0:438800508 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۳:۴۵:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۳:۴۵:۴۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن