مشخصات بازیکن
Ydday :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.156.146.200 :آیپی
STEAM_1:1:31724939 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
CSGO.ToosGame.IR:27019 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۶:۱۷:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۷:۴۸ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن