مشخصات بازیکن
ez feed :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.253.22.219 :آیپی
STEAM_1:0:422933460 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۸:۱۸:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۸:۱۸:۰۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن