مشخصات بازیکن
L0rd__Farmandeh :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.115.166.236 :آیپی
STEAM_1:1:192015963 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۸:۲۱:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۸:۳۱:۲۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن