مشخصات بازیکن
ErfanBHD :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.238.59.220 :آیپی
STEAM_1:1:426733704 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۹:۴۴:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۹:۴۴:۵۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن