مشخصات بازیکن
MaDness :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
94.182.54.50 :آیپی
STEAM_1:0:100036906 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۲۰:۰۵:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۲۰:۰۵:۲۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن