مشخصات بازیکن
salvador :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.159.1 :آیپی
STEAM_1:1:435657648 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۲۰:۱۶:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۶:۱۶:۴۸ :تاریخ آنبن
20 ساعت :مدت زمان بن