مشخصات بازیکن
SUZUKI :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
94.183.185.0 :آیپی
STEAM_1:0:221151917 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
rash :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۱:۰۵:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۲۱:۱۵:۲۱ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن