مشخصات بازیکن
NargiLe... :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Azerbaijan(AZ) :کشور / منطقه
95.86.141.2 :آیپی
STEAM_1:0:485978627 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۲۰:۳۹:۰۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن