مشخصات بازیکن
YakuZa :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
89.196.40.212 :آیپی
STEAM_1:0:178019021 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۶:۲۸:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۶:۲۸:۲۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن