مشخصات بازیکن
VAMPIRE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.158.240 :آیپی
STEAM_1:1:213515054 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۴۴:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۷:۵۴:۴۳ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن