مشخصات بازیکن
-Danger :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.149.32 :آیپی
STEAM_1:1:451319253 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۲۱:۴۹:۵۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن