مشخصات بازیکن
Assorted :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.75.224 :آیپی
STEAM_1:1:227411712 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۰۰:۱۸:۴۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن