مشخصات بازیکن
HisoKa #NetiRaN :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.245.92 :آیپی
STEAM_1:1:180774859 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۰۰:۴۸:۱۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن