مشخصات بازیکن
mra20051971 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
109.125.150.70 :آیپی
STEAM_1:1:447943266 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Ata | See Your Back :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۲۱:۰۴:۴۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۱:۰۴:۴۷ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن