مشخصات بازیکن
mehdiamini304 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.143.236 :آیپی
STEAM_1:0:449244333 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۱۷:۳۰:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۷:۳۰:۰۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن