مشخصات بازیکن
ShaKaWKaW :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.109.237 :آیپی
STEAM_1:0:106987697 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Parham Parvardi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ۲۲:۵۸:۰۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۲۲:۵۸:۰۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن